apple-1873078_1920

Vijf bijdrages met meer dan 150.000 views op LinkedIn

Vijf bijdrages met 150.000+ views

Klik op bovenstaande link om de pdf te downloaden met vijf bijdrages die om verschillende redenen een groot bereik hebben behaald op LinkedIn. Als je gaat zoeken op LinkedIn vind je ontzettend veel informatie over hoe het LinkedIn algoritme werkt. 

Je leest bijvoorbeeld dat een externe url het bereik negatief beïnvloedt. En dat het tijdstip van plaatsen een rol speelt en dat likes en comments van grote invloed zijn op je views. Dat video beter zou zijn dan een foto e.d.

Afgelopen drie jaar hebben we met Omzetcoach.nl gewerkt aan het optimaliseren van het bereik en impact. We analyseerden honderden bijdrages. We hebben daarmee een checklist ontworpen die onze bijdrages toetst op dertien kritieke punten vóór, tijdens én na het plaatsen.

Hiermee hebben we alleen al op één van onze accounts het volgende bereik gerealiseerd;

  • 2017 vanaf september 686.000 views
  • In heel 2018 2,5 miljoen views
  • 2019 3 miljoen views

Het heeft ons veel tijd en moeite gekost om te achterhalen hoe we het bereik en de impact positief konden beïnvloeden.

Deel dit bericht